Arkiver

Arkiver


Stadsarkivet

Stadsarkivet indsamler og opbevarer Furesø Kommunes papirer, journalsager, planer, tegninger, elektroniske arkivalier, fotos m.m., der fortæller om den historiske udvikling i Furesø Kommune.
Vi betjener forvaltningerne i det omfang, de har behov for at se ældre sager – og vi stiller tilgængeligt materiale til rådighed for forskere, kommunens borgere og andre interesserede på arkivets læsesal.
Furesø Stadsarkiv indeholder arkiver fra både Farum og Værløse kommuner.

Kommunens forskellige afdelinger og institutioner afleverer deres papirer til Stadsarkivet, når de selv er færdige med at bruge dem. Stadsarkivet sikrer bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller juridisk virkning for kommunen og for den enkelte borger, virksomhed, institution, bygning eller matrikel.
Stadsarkivet har personlig, telefonisk og e-post-ekspedition til arkivar Bjarne Birkbak, Telefon: 7235 6097, e-mail: bcb@furesoe.dk, mandag - torsdag kl. 9-15

Hvordan finder vi frem?
Får Furesø Kommunes forvaltning, en af afdelingerne eller institutioner brug for nogle af de sager, der er afleveret til Furesø Stadsarkiv, kan I maile til bcb@furesoe.dk (cc: skje@furesoe.dk) eller ringe på 72 35 60 97. For at sikre en hurtig vej til arkivalierne skal vi have oplysninger i form af relevant journal­nummer, evt. sammen med personnummer, matrikelnummer e.l.

Hvordan afleverer man?
Enhver myndighed (altså også de enkelte dele af Furesø Kommune) skal sikre, at arkivalier opbevares således, at de efter en senere aflevering til offentlige arkiver kan stilles til rådighed for myndigheder og offentlighed samt anvendes til forskningsformål.

De enkelte institutioners arkiver overføres til Stadsarkivet efter aftale mellem institutionen og stadsarkivet.

Furesø Kommunes forvaltninger og institutioner må ikke uden tilladelse fra chefen for Stadsarkivet foretage kassation af kommunale arkivalier.

Lokalarkivet

Også dit arkiv
Lokalarkivet er til rådighed for alle, der interesserer sig for områdets historie. Har du et helt konkret spørgsmål, er du altid velkommen til at besøge arkivet. Hvis du blot er nysgerrig, er du naturligvis også velkommen på arkivet.
Hvis du leder efter noget specielt, kan det være en god idé at ringe eller skrive først til museumsinspektør og arkivar Susanne Krogh Jensen: skje@furesoe.dk.
Det kan også være, at du selv ligger inde med gamle papirer, fotografier eller film af lokalhistorisk karakter, som du mener, kan være interessant for fremtiden.

Hvad kan du se på arkivet
Vores store samling indeholder bl.a. privatarkiver, foreningsarkiver, aviser, malerier, institutionsarkiver, IT-arkivalier, film, video, kortsamling og lydbånd, der strækker sig fra 1766 til i dag. Dertil kommer en omfattende billedsamling med lokale personer, bygninger og begivenheder.
Hvad enten du blot vil sætte dig ind i din egns, din slægts eller dit eget hus' historie, er arkivet et godt udgangspunkt. Flere kvalificerede medarbejdere står parat til at hjælpe dig.

Egnens hukommelse - nu og fremover
I mange år er der blevet indsamlet, registeret og bevaret et omfattende kildemateriale til områdets historie, der ellers ikke ville være bevaret for eftertiden. På lokalarkivet finder du derfor et rigt og varieret materiale om både det gamle og det allernyeste Farum og Værløse.
Vores vigtigste rolle er at fungere som videns- og dokumentationscenter - både i forhold til fortiden og nutiden. Nutiden bliver jo også fortid engang, så arkivet arbejder også for at bevare kilderne til vores egen tids historie.

Giv det videre 2017
Giv det videre 2017 er et stort nationalt indsamlingsprojekt for erindringer. I løbet af hele 2017 vil lokalarkiver over hele landet indsamle erindringer, der fortæller om livet i netop deres lokalområde. Og Furesø Museer og Arkiver er naturligvis også med. Derfor vil vi gerne høre din historie fra Furesø-området! Hvordan var det at gå i skole i din barndom? Hvad lavede I i sommerferien? Skulle I hjælpe til med arbejdet i hjemmet? Og hvilke forandringer har du oplevet i løbet af din levetid?Vi opfordrer alle til at deltage uanset alder. F.eks. kan børnebørn lege historikere og interviewe deres bedsteforældre om deres fortællinger. Erindringerne kan enten afleveres skriftligt eller som en kort video. Det hele foregår på hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk, hvor man også kan få mere information om projektet og læse de erindringer, der allerede er kommet ind.