BestyrelseFuresø Museers bestyrelse

 

Signe Thomsen – Formand
Udpeget af Farum Lokalhistoriske Forening

 

Anne Majken Snerup Rud – Næstformand
Udpeget af Furesø Byråd

 

Niels Bjerre Degn
Udpeget af Furesø Byråd

 

Helle Katrine Møller
Udpeget af Furesø Byråd

 

Neslihan Diksan
Udpeget af Furesø Byråd

Ketty Træholt
Udpeget af Farum Lokalhistoriske Forening

 

Steen Blomquist
Udpeget af Værløseegnens Historiske Forening

 

Gurli Thuneby
Udpeget af Værløseegnens Historiske Forening

 

Peter Arentzen
Udpeget af Furesø Erhversforening

 

Bestyrelsen henholder sig til Kulturministeriets "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner".