Historien om Flyvestation Værløse

HISTORIEN om Flyvestation Værløse

Området for den tidligere Flyvestation Værløse byder på et væld af historiske spor og oplevelser. Furesø Museer formidler områdets historie til alle aldre.

AKTUELT: Retningslinjer vedr. fund/gravninger gjort på Flyvestationen:

Furesø Museer har ansvar for det museale arbejde i Furesø Kommune og varetager sit arbejde jævnfør Museumsloven. Flyvestation Værløse er en del af museets museale ansvarsområde.Museet har stort kendskab til flyvestationens historie, er nysgerrig efter at udvide sin viden og vil altid gerne indgå i dialog med de mange, der kender og udforsker området.Privatpersoner eller virksomheder bør som udgangspunkt ikke grave/ eftersøge/ fjerne historiske fund og dermed mulige museumsgenstande fra området.

• Gør privatpersoner eller virksomheder fund eller har kendskab til mulige fund fra tiden mellem år 1660 og helt frem til vores tid, skal de kontakte museet. Er der tale om arkæologiske fund kontaktes museets samarbejdspartner, Museum Nordsjælland.

• Personer, der ligger inde med oplysninger om mulige fund/gravninger, skal oplyse dette til museet, som herefter kan foretage besigtigelse i området.

• Personer der har gjort fund i området skal henvende sig til museet, der kan foretage en faglig vurdering af, om fundet har historisk betydning der gør, at det bør bevares for eftertiden og således indgå i museets samlinger.

• Personer der har interesse i at grave/eftersøge fund skal som det første henvende sig til museet. Såfremt museets faglig vurdering tilsiger det, kan museet i særlige tilfælde vælge at indgå i samarbejde om en gravning/eftersøgning. I sådanne tilfælde udsteder museet en samarbejdserklæring. Der er som udgangspunkt ikke tilladt at grave eller anvende metaldetektorer på Naturstyrelsens arealer uden forudgående tilladelse. En samarbejdserklæring skal forelægges Naturstyrelsen for evt. gravetilladelse på styrelsens område. Fund tilfalder museet, såfremt de efter en faglig vurdering bør indgå i museet samlinger og bevares for eftertiden.

AKTUELT: Fotodokumentation for eftertiden.

Museet foretager netop nu fotodokumentation af bygningsmasse og kulturmiljøer i Sydlejren.

 

FORMIDLING I OMRÅDET:

TIL FAMILIER:

Oplev Flyvestation Værløse
Besøg flyvestationen og følg områdets mange historiske spor. I folderen Oplev Flyvestation Værløse finder du et kort med 23 indtegnede steder – f.eks. Værløselejren fra starten af 1900-tallet og ruinerne af en Bierstube bygget af tyske soldater under Anden Verdenskrig. 
Download Oplev Flyvestation Værløse her.

Tag med på Mission: Spion
Furesø Museer har udviklet et spionløb for børn i alderen 6-12 år og deres (bedste)forældre. De skal på hemmelig mission på Flyvestation Værløse, og ordren er at indsamle oplysninger og bryde en hemmelig kode. For veludført mission tildeles spionbevis og æresmedalje. 
Løbet varer ca. 30 minutter. 
Download Mission: Spion her.

Spionjagten - på jagt efter koldkrigsspionen
Hjælp Flyvestation Værløse med at fange spionen, der sælger oplysninger videre til Sovjetunionen. Ved hjælp af kort og materiale skal I finde frem til de gemmesteder, hvor spionen har efterladt hemmelige beskeder. Undervejs skal I lede efter skjulte ammunitionskasser, der skal hjælpe til at afsløre spionen.
Download Spionjagten her.
Download Spionjæger-bevis her (udleveres først efter endt spionjagt, da det kan afsløre spionens identitet.)


Flygtningelejren i Jonstrup
Let læsningsbogen Flygtningelejren i Jonstrup fortæller historien om hvordan to lettiske børn oplevede at bo i flygtningelejr i Jonstrup ved siden af Værløse Flyveplads i årene efter Anden Verdenskrig. Bogen er skrevet af Freja Gry Børsting, museumsinspektør på Immigrantmuseet.
Download Flygtningelejren i Jonstrup her.
Opskrift på brødsuppe, guide til kuglespil mm. findes her.

Test din viden om Flyvestation Værløse
Tag Furesø Museers quiz og se hvor godt du egentlig kender flyvestationen.
Quizzen kan tages her.

 

TIL SKOLER:

Den 9. april 1940 - hvad ville du gøre?
7. - 10. klasse + ungdomsuddannelser
Kl. 5.25 om morgenen d. 9. april 1940 blev Værløse Flyveplads angrebet af tyske jagerfly. Værløse Flyveplads var et af de få steder i Danmark, hvor der var regulære kampe på dagen for Danmarks besættelse. På cykelturen kommer eleverne rundt til historiske spor fra besættelsestiden. Eleverne vil bl.a. kunne se flyverskjul, en ruin fra en Bierstube, hangarer og andre spor i området, der er med til at give eleverne en autentisk oplevelse af flyvepladsens rolle under den 9. april og den efterfølgende besættelse både på lokalt og nationalt plan. På den måde åbner turen op for forståelsen af en kontroversiel periode i dansk historie. Undervejs på turen skal eleverne tage stilling til nogle af de dilemmaer, som flyvepladsens mandskab stod over for – dilemmaer, der kunne resultere i liv eller død.
Forløbet er gratis og bestilles gennem Skoletjenesten Furesø Museer

 

Spionjagten - på jagt efter koldkrigsspionen
4. – 6. klasse
Hjælp Flyvestation Værløse med at fange spionen, der sælger oplysninger videre til Sovjetunionen. Eleverne skal ved hjælp af kort finde frem til de gemmesteder, hvor spionen har efterladt hemmelige beskeder. Undervejs skal de lede efter skjulte ammunitionskasser, der skal hjælpe til at afsløre spionen, samtidig med, at eleverne lærer om det anspændte forhold mellem Øst og Vest. Forløbet er selvkørende (uden omviser).
Varighed: ca. 90 minutter
Spionjagten foregår på Flyvestation Værløse, 3500 Værløse.
Forløbet er gratis og bestilles gennem Skoletjenesten Furesø Museer