Mellemtrinnet

Almueskolen

 

 

Sagntur

 

Købmandsliv på Cornelen

 

 

Din udstilling - workshop

 

 


På sporet af historien - Kulturstafet
På skovtur med Hubert
ALMUESKOLEN
3. - 6. klasse

Stikord: Skolen i 1800-tallet, hverdagsliv, børneliv før og nu, rollespil
Fader Vor, terperi,  spanskrør, frikvarter og fedtemadder var en del af skolegangen i almueskolen i landsbyer som Farum og Værløse. På museet oplever eleverne, hvordan en skoledag kunne forløbe i en landsbyskole i slutningen af 1800-tallet. Forløbet starter med en samtale med eleverne om forskelle og ligheder på skolen dengang og i dag. Derefter bliver eleverne undervist i blækskrivning og deltager i et rollespil, som elever i almueskolen og bliver undervist af ”Frøken Jensen” i skolestuen indrettet som i slutningen af forrige århundrede. Til slut er der fælles ”frikvarter” som i almueskolen.
Før besøget: Lærervejledning, undervisningsmateriale og erindring downloades her
Forløbet understøtter i Forenklede Fælles Mål:
Historie: eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår til eget liv, eleven har viden om historiske scenarier
Dansk: eleven kan skrive med en læselig og sammenbundet håndskrift
Varighed: 75 minutter

 

SAGNTUR - LINDORME, HELHESTE OG LYGTEMÆND
3. - 4. klasse

Stikord: Lokale sagn og myter, sagn som genre, folketro, historiske spor i lokalområdet
Frygtelige lindorme, drager der vogter skatte og en pige med et magisk hår – er bare nogle af sagnfigurerne fra Furesø-området. På byvandringen i Farum Landsby kommer eleverne rundt til steder, hvortil der er knyttet sagn om skabninger som lindorme, drager, helheste og lygtemænd, og hører de dramatiske fortællinger. På turen får eleverne kendskab til, hvad et sagn er, viden om historiske spor i lokalområdet der kan fortælle om fortiden, og om stedsagn der også kendes fra andre steder i Danmark. Efter byvandringen kan letlæsningsbøgerne Klaus Nar og Trolden, lindormen og den stærke datter læses. 
Forløbet understøtter i Forenklede Fælles Mål:
Dansk: eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring
Historie: eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv
Varighed: 60 minutter
Inden byvandringen: læs mere

 

KØBMANDSLIV PÅ CORNELEN
2-4. klasse

På købmandsgården Cornelen kan eleverne stifte bekendtskab med købmandslivet i starten af 1900-tallet. Hvilken rolle spillede købmanden i lokalsamfundet? Hvor kom varerne fra? Og hvad kan man egentlig få for en krone? I forløbet bliver både elevernes historiske og matematiske evner sat i spil når de skal undersøge den gamle købmandsbutik.
Forløbet understøtter i Forenklede Fælles Mål bl.a: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven har viden om fællesskaber før og nu. Eleven har viden om relativ kronologi
Varighed: 60 minutter

 

Din udstilling – Mosegaarden (workshop)
4.-7. klasse

Stikord: Udstilling, design, formidling, historiefortælling.
Eleverne skal udtænke en udstilling inden for emnet lokalhistorie. Ingen idéer er for vilde! Forløbet startermed en omvisning i Mosegaardens udstillinger med fokus på formidling og udstillingsdesign.Hvordan formidler man bedst en historie? Hvordan kan genstande fortælle? Og hvordan kan virkemidler som lys og farver bruges til at understøtte en fortælling?  Eleverne arbejder derefter i grupper med at lave et udstillingsforslag. De færdige forslag kan enten præsenteres på museet, eller videreudvikles til 3D modeller tilbage på skolen.  Som afslutning kan klassen tage deres modeller med til museet og fremlægge dem der, med mulighed for at få modellerne udstillet i en kortere periode.
Forløbet understøtter i Fælles Mål bl.a.:Håndværk og design | eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.Innovation og entreprenørskab: udvikle innovative kompetencer, varierende og praksisorienteredeundervisningsformer.
Varighed: Ca. 90 minutter på museet + arbejde tilbage på skolen.

 

PÅ SPORET AF HISTORIEN - KULTURSTAFET
5. klasse
12. og 12 . juni 2017

Hvert år inden sommerferien bliver 5. klasserne i Furesø Kommune tilbudt en kulturhistorisk vandring i lokalområdet, hvor de kommer rundt til spændende historiske spor. 
Kulturstafetten bliver afholdt kort inden sommerferien.
Kontakt Furesø Museer for mere information om årets kulturstafet i Nørreskoven.

 

SKOVTUR MED HUBERT
3.-6. klasse


Hjemmeside om skovhistorie. Skovtur med Hubert fortæller skovhistorie med udgangspunkt i de spændende historier som Hareskoven og Nørreskoven rummer. Hjemmesiden kommer rundt om emner som sagn i skoven - eleverne kan bl.a. møde Kong Volmer, slattenpatten og Ole Dybendal og dragen - eleverne kan også læse om jagt, om spor efter stenalderens mennesker og meget mere. Hjemmesiden rummer også skovspillet, hvor man kommer med Hubert på en tur gennem skovene og de mange historier de rummer.
Link til Skovtur med Hubert

LÆSEBØGER

Furesø Museer har udgivet 9 kulturhistoriske letlæsningsbøger, der bygger på historier fra lokalområdet. Bøgerne er skrevet til børn der netop har knækket læsekoden, men kan også læses af ældre børn og kan med fordel bruges i dansk eller historieundervisningen. 
Årets bog handler om flygtningelejren der lå ved Jonstrup i årene efter Anden Verdenskrig og bygger på to lettiske børns oplevelser i lejren.
Læs mere om bøgerne og download flere af dem her