Skoletjenesten Furesø Museer


Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer, Mosegaarden
Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder forløb til skoler og ungdomsuddannelser på Mosegaarden i Værløse, på den tidligere Flyvestation Værløse, rundt om i lokalområdet og på Immigrantmuseet i Farum.
Læs mere om Immigrantmuseets tilbud på immigrantmuseet.dk.

Skoletjenesten Furesø Museer tilbyder anderledes læringsrum og undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i elevernes aktive deltagelse og refleksion. Vi lægger vægt på at anvende varierende undervisningsformer såsom rollespil, værkstedsaktiviteter og dialogbaseret undervisning, for at formidle indvandringens kulturhistorie og Furesøs historie på bedste vis.
Skoletjenestens tilbud henvender sig til en bred vifte af fag fra historie og samfundsfag over dansk, håndværk & design til idræt. Emnernes sværhedsgrad tilpasses efter klassetrin og niveau. Forløbene tilbydes også børn og unge med særlige behov, hvor undervisningen tilrettelægges efter jeres ønsker og behov.
Download kataloget for skoleåret 2017/2018 ved klik her.

Booking
Booking foregår via e-mail til museerne@furesoe.dk. Tilbuddene er gratis for skoler og ungdomsuddannelser.
Har du spørgsmål om forløb, booking e.lign. kan du kontakte Skoletjenesten Furesø Museer via e-mail til museerne@furesoe.dk eller på tlf. 7235 6100


 


INDSKOLINGEN OG DAGTILBUD

 


MELLEMTRINNET

 UDSKOLINGEN OG UNGDOMSUDDANNELSER