Farum Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1987 og har til formål at bevare og udbrede kendskabet til kulturhistorien før og nu i Farum Sogn.

Værløseegnens Historiske Forening som blev stiftet i 1948, er en aktiv lokalhistorisk forening fra Værløse, som arbejder for at fremme bevarelsen og kendskabet til lokalhistorien i området.

Furesø Bevaring er en fond, som har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer med akitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Værløse Flyhistoriske Hangar 2 er en forening, som blev stiftet i 2016 og har til formål at bevare og fremme kendskabet til lokalhistorien, som er tilknyttet Flyvestation Værløse.

Jonstrup Samlingen findes hos Det Danske Skolemuseum i Jonstrup og rummer et interessant kildemateriale, der både belyser læreruddannelsen i Danmark generelt og Jonstrup Seminariums 200 år gamle historie.

Arkæologisk Dækning under Museum Nordsjælland bidrager til at formidle og sikre kulturarven i Nordsjælland og har tidligere foretaget arkæologiske undersøgelser i Sydlejren på Flyvestation Værløse.