Fund og Fortid

Det blev for nylig bestemt fra Kulturstyrelsens side at den betydelige arkæologiske samling fra Karl Nielsens tid, skulle overføres til Hørsholm Museum under Museum Nordsjælland. Inden da, har Arkæologigruppen under Værløseegnens Historiske Forening påtaget sig opgaven at gennemgå, gennemfotografere samt registrere alle genstande.

Det er på baggrund af det store stykke arbejde, at samlingen i dag kan vises frem som ny udstilling. Mere end 700 genstande er udvalgt og fortæller historien om arkæologi og lokale ildsjæle, men også om lokal identitet og tilhørsforhold. Udstillingen følger to spor; det ene handler om 12 udvalgte områder med betydningsfulde fund i kommunen, det andet spor følger det store og betydningsfulde arkæologiske arbejde, der gennem tiden er blevet udført på egnen med afsæt i foreningens arbejde.