Arkivar med stærke formidlingsevner til Furesø Museer

Furesø Museers arkivar går efter 25 år på pension. Vi søger derfor en ny arkivar med tiltrædelse d. 1. marts 2021.

Arkivet, der varetages af Furesø Museer, omfatter både Furesø Kommunes §7-arkiv og lokalarkiv. Arkivet har til opgave at sikre og udbrede Furesø Kommunes historie gennem at indsamle og tilgængeliggøre kilder til byens historie, samt at forske i og formidle Furesø Kommunes historie.

Vi tilbyder

 • En interessant stilling ved Furesø Museer med mulighed for masser af udvikling.
 • En arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og dygtige og engagerede kolleger.
 • Et arkiv, der står overfor nye og spændende opgaver, med mulighed for den rette kandidat til at sætte sit præg.

 

Dine arbejdsopgave
Du arbejder med drift og udvikling af vores arkiv og har bl.a. ansvar for at:

 • Indsamle, ordne, registrere og tilgængeliggøre arkiver og alle typer af arkivalier efter Furesø Kommunes forvaltninger og institutioner samt foreninger, andre institutioner, virksomheder og personer med tilknytning til kommunen.
 • Sikre at arkivdannelsen i Furesø Kommunes forvaltninger og institutioner lever op til såvel arkivlovens som lokalt fastsatte bestemmelser.
 • Forske i, formidle og synliggøre Furesø Kommunes historie, bl.a. igennem foredrag og udstillinger.
 • Udvikle formidlingsprojekter i samarbejde med museets museumsinspektører.
 • Repræsentere arkivet i organisationer, der arbejder med arkivforhold og kommune- og lokalhistorie.
 • Inddrage og samarbejde med frivillige og tilrettelægge deres opgaver i det daglige arbejde.
 • Stille samlingerne til rådighed for borgere, myndigheder og forskere på arkivets læsesal.
 • Indsamle, ordne og tilgængeliggøre trykte kilder og litteratur om Furesø Kommune.

 

Vi forventer

 • At du har en uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau i historie.
 • At du kan videreudvikle arkivet og fastholde det som et aktivt kultursted.
 • At du er en fagligt ambitiøs, selvstændig, nysgerrig og en engageret holdspiller.
 • At du har udpræget gode kommunikative evner og har lyst til – sammen med museets øvrige medarbejdere – at skabe synlighed omkring arkivet og dets virke.
 • At du har erfaring med håndtering af offentlige og private arkivalier såvel papirbaserede som digitale.
 • At du har kendskab til kommuners organisation og arkivforhold.
 • At du har solide formidlingsmæssige (og forskningsmæssige) kompetencer.
 • At du arbejder systematisk, struktureret og inden for aftalte tidsrammer.
 • At du har kørekort til almindelig personbil da arkivet har magasiner på flere adresser.

 

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2021.
Du får kontor på Furesø Museers administrationsadresse i Farum på Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Hvis du vil vide mere
Kontakt enten museumschef Cathrine Kyø Hermansen på telefon 31 77 43 56 eller museumsinspektør Morten Mortensen på telefon 72 16 47 34.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest fredag d. 8. januar.

Samtaler
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4.

Ansøgningsprocedure
Send din ansøgning til adressen fgb@furesoe.dk. Vedhæft ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter.

Lidt om os
Furesø Museer er et statsanerkendt museum, der består af lokalmuseum og Immigrantmuseum. Institutionen driver også Furesø Kommunes §7-arkiv og lokalarkiv. Læs mere om os på: www.furesoemuseer.dk og www.immigrantmuseet.dk