Farum Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1987 og har til formål at bevare og udbrede kendskabet til kulturhistorien før og nu i Farum Sogn.

Værløseegnens Historiske Forening som blev stiftet i 1948, er en aktiv lokalhistorisk forening fra Værløse, som arbejder for at fremme bevarelsen og kendskabet til lokalhistorien i området.

Furesø Bevaring har til formål at virke for, at ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi bevares eller genskabes gennem korrekt restaurering.

Værløse Flyhistoriske Hangar er en forening med formålet at bevare en historisk hangar på Flyvestation Værløse som formidlingscenter af flyvestationens historie.

Jonstrup Samlingen ligger i de smukke bygninger, der tidligere rummede Jonstrup Statsseminarium. Samlingen tilbyder de besøgende et lokalt indblik i dagliglivet på seminariet og et generelt indblik i 200 års dansk uddannelseshistorie.

Arkæologisk Dækning under Museum Nordsjælland bidrager til at varetager det lovpligtige arbejde med at sikre kulturarven i Furesø.

Gransk er et online forskningsbaseret tidsskrift om Nordsjællands fortid og historie gjort tilgængeligt af Furesø Museer, Museerne Helsingør, Museum Nordsjælland og Rudersdal Museer. Artiklerne i Gransk er fagfællebedømte, og alle er velkomne til at sende artikler eller forslag til emner til tidskriftets redaktion.

NYT er Furesø Museers magasin, der udkommer halvårligt og er skrevet af museets fagpersonale. Læs mere om museet arbejde med lokal- og migrationshistorien og bliv klogere på de mange events, som museets arrangerer i løbet af året.