Kalender

Ordinær generalforsamling i Farum Lokalhistoriske Forening

Torsdag d. 9 marts 2023

Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum.
Tid: Torsdag den 9. marts kl. 19.00.

Efter generalforsamlingen vil der være en lille forfriskning og et foredrag af Georg Hansen om Slangerupbanen/Hareskovbanen fra 1906-1948.

Arrangør: Farum Lokalhistoriske Forening.

Læs mere

Søndagsfortælling: Om kristentøj

Søndag d. 12 marts 2023

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.
Tid: Søndag den 12. marts kl. 14.00.

Kristentøj kaldte man i ældre tid dåbsbeklædningen. Conny Lausten vil med eksempler i museets udstilling fortælle om nogle af ældre tiders traditioner omkring fødsel og dåb.

Gratis adgang.

Læs mere

Påskeåbent: påskeæg og leg

Lørdag d. 1 april 2023

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.
Tid: Lørdag den 1. april kl. 10.00-14.00.

Lørdag den 1. april har museet påskeåbent. Kom og farv æg med naturfarver, tril påskeæg, leg gamle lege eller gå på opdagelse i påskens historie inde i museet.

Gratis adgang.

Læs mere

QR-vandring: Jonstrups bygningshistorie

Søndag d. 2 april 2023

Sted: Jonstrup gl. Seminarium, Jonstrupvej 288, indgang E, Jonstrup.
Tid: Søndag den 2. april kl. 14.00-16.00.

I 2022 åbnedes den udendørs fortælling om seminariekompleksets bygningshistorie. Historien bag berettes af to fra frivilliggruppen, idet Sign Holm-Larsen fortæller om historiske milepæle og processen med at etablere QR-ruten, og Anne Sørensen leder den efterfølgende rundvandring til QR-koderne på de enkelte bygninger. Hvis man har lyst, kan man deltage i en quiz om bygningshistorien.

Arrangør: Jonstrupsamlingens Venner.

Læs mere

Generalforsamling i Værløseegnens Historiske Forening

Lørdag d. 22 april 2023

Sted: Skovløbervangen 1, 3500 Værløse (Teatersalen) Syvstjerneskolen.
Tid: Lørdag den 22. april kl. 14.00.

Hør et spændende foredrag af Thomas Lyngby, museumsinspektør og forskningschef på Frederiksborg Slot. Du finder flere informationer på foreningens hjemmeside: www.vaerløsehistorie.dk. Husk at tilmelding er nødvendig senest 17. april 2023.

Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Foredrag: Jonstrup før og efter reformationen

Søndag d. 30 april 2023

Sted: Jonstrup gl. Seminarium, Jonstrupvej 288, indgang E, Jonstrup.
Tid: Søndag den 30. april kl. 14.00-16.00.

Niels Bødkert Thomsen fra Værløseegnens Historiske Forening fortæller om Jonstrup 1200-1660. Ud fra bl.a. de arkæologiske udgravninger af Jonstrup Bondeby i 2008 beretter han om historiske højdepunkter om Hvide-slægtens storgård ved Søndersø, Kongens Høeng, Jonstrup Hovedgaard og Jonstrup Bondeby mv.

Arrangør: Jonstrupsamlingens Venner.

Læs mere

St. Bededagsvandring

Torsdag d. 4 maj 2023

Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum.
Tid: Torsdag den 4. maj kl. 18.00.

I år går turen til Kastanieallé, hvor der vil blive fortalt om nogle af de interessante huse på denne vej. Desuden besøges Gedevasegård – den eneste eksisterende af udflyttergårdene. Den er i dag en af de mest velrenoverede gårde i Farum. Aftenen slutter med varme hveder på Gedevasevang.

Pris: 70,-. Tilmelding på mail svendsen.alice@gmail.com senest den 27. april. Betaling skal ske på: reg.nr.: 9570, kontonummer: 12394349 eller MobilePay 789127. Husk at skrive navn.

Arrangør: Farum Lokalhistoriske Forening.

Læs mere

Foredrag: Victor Cornelins – drengen, der blev udstillet i et bur i Tivoli

Torsdag d. 11 maj 2023

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.
Tid: Torsdag den 11. maj kl. 19.00.

Som syvårig blev Victor Cornelins (1898-1985) sammen med den tre år yngre ALberta i 1905 fjernet fra deres familier på St. Croix, der dengang var en del af Dansk Vestindien. Efter den lange rejse over Atlanten blev de to børn udstillet i et bur i Tivoli i København. Mens Victor som ung mand dimitterede fra Jonstrup Seminarium i 1919 og senere blev viceskoleinspektør i Nakskov og fik et langt og indholdsrigt liv, døde Alberta af turberkulose som 15-årig. Museumsinspektør Morten Mortensen vil med ord og billeder fortælle om Cornelins liv.

Gratis adgang, men tilmelding på telefon 7235 6100 eller mail elab@furesoe.dk

Læs mere

Guldalderkoncert i Galaksen

Søndag d. 14 maj 2023

Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.
Tid: Søndag den 14. maj kl. 15.00.

‘Fra Skoven ved søen’ er en lokalhistoriske guldalderkoncert inkl. fortællinger om 1800-tallets salonmiljø på landstedet Kulhus. Et samarbejde med Furesø Musikforening (FUMU), hvor medvirkende fra Det Kongelige Kapel opfører værker af Niels W. Gade, Clara Schuma

Læs mere

Forårstur med Værløseegnens Historiske Forening

Søndag d. 21 maj 2023

Sted: Mødested vil fremgår af foreningens hjemmeside.
Tid: Søndag den 21. maj kl. 13.00-16.00.

Vi tager en tur til Bøndernes Hegn med udgangspunkt ved Halvvejshuset. Du finder flere informationer på foreningens hjemmeside: www.vaerloesehistorie.dk.

Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Foredrag: De frie skoler – før og nu

Søndag d. 4 juni 2023

Sted: Jonstrup gl. Seminarium, Jonstrupvej 288, indgang E, Jonstrup.
Tid: Søndag den 4. juni kl. 14.00-16.00.

Siden 1855 har folkeskolen og de private skoler eksisteret side om side. Ebbe Forsberg, tidligere sekretariatsleder for de private skoler, fortæller om “de frie skoler” og giver et historisk rids af højdepunkter fra friskoleloven i 1855 og frem til skolernes aktuelle vækst i disse år. Han fortæller også om de frie skolers lærere, hvoraf nogle kom fra Jonstrup.

Arrangør: Jonstrupsamlingens Venner.

Læs mere

Grundlovsfest

Mandag d. 5 juni 2023

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.
Tid: Mandag den 5. juni kl. 14.00.

Sang, tale og musik og ikke mindst grundlovstalen. Se foreningens hjemmeside www. vaerloesehistorie.dk. Det vil være muligt at købe kaffe med kage, øl, vand og vin.

Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Søndagsfortælling: Gadekærshuset

Søndag d. 18 juni 2023

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.
Tid: Søndag den 18. juni kl. 14.00.

Tove Jensen fortæller om Gadekærshuset, hvordan det blev flyttet fra Bymidten sten for sten, genopført bag Mosegaarden, og den arkæologiske undersøgelse, der fulgte med flytningen.

Gratis adgang.

Læs mere

Skt. Hansaften

Fredag d. 23 juni 2023

Sted: Bålpladsen ved Farum Sø, neden for Skulpturparken og for enden af Farumgårds Allé.
Tid: Fredag den 23. juni.

Farum Lokalhistoriske Forening laver arrangementet i samarbejde med Det danske Spejderkorps i Farum. Fra kl. 20.00 er det muligt at lave snobrød og købe øl og vand. Skt. Hansbålet tændes senere, og der vil være en båltaler.

Arrangør: Farum Lokalhistoriske Forening.

Læs mere

75års jubilæum

Lørdag d. 30 september 2023

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse.
Tid: Lørdag den 30. september kl. 14.00.

Reception i anledning af bogudgivelse samt Værløseegnens Historiske Forenings 75års jubilæum. Det afholdes som et udendørsarrangement. I tilfælde af dårligt vejr opsættes telte. Du finder flere informationer på foreningens hjemmeside www.vaerloesehistorie.dk.

Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere