Kalender

Kulturel velkomst: Hyggeaften | Cultural welcome: A cozy evening

Onsdag d. 21 september 2022

Kulturel velkomst for ukrainere og deres værtsfamilier i Furesø Kommune. Fælles madlavning og –spisning.

Tid og sted: Kl. 16:00-19:00. Gildehuset, Stavnsholtvej 49D, 3520 Farum.

Tilmelding: Anette Jerking, Farum Lokalhistoriske Forening, 30142730, jerkinga@gmail.com. Også: Sct. Georgs Gilderne i Farum

 

A cultural welcome to Ukrainians and their host families in Furesø Municipality. Joint food preparation and dining.

Time and place: 16:00-19:00. Gildehuset, Stavnsholtvej 49D, 3520 Farum.

Please sign up by calling or sending an e-mail to: Anette Jerking, Farum Lokalhistoriske Forening (Farum Historical Society), 30142730, jerkinga@gmail.com. Also: Sct. Georgs Gilderne in Farum

Læs mere