Kalender

Generalforsamling og foredrag

Lørdag d. 20 april 2024

Efter generalforsamlingen følger et foredrag af Finn Andersen ’Fra Værløselejr til Flyvestation’.

Tid: Lørdag den 20. april kl. 14
Sted: Syvstjerneskolens festsal, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse.
Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Rundvisning: Udgravningen ved Jonstrup Kirkegård

Lørdag d. 20 april 2024

Museum Nordsjælland inviterer til rundvisning på udgravningen ved Jonstrup Kirkegård lørdag d. 20. april kl. 11.

Arkæolog Niels Jakob Frølich fra Museum Nordsjælland, vil vise rundt på udgravningen ved Jonstrup Kirkegård i det østlige Jonstrup, samt fortælle om tidligere udgravninger i området.

Museet udgraver arealet forud for anlæggelse af ny kirkegård. I forbindelse med undersøgelserne har arkæologerne fundet spor af bebyggelse fra middelalderen og jernalderen i form af hustomter, affaldslag og affaldsgruber. I nærområdet har museet tidligere udgravet en stor landsby fra jernalderen, og tæt op af den kommende kirkegårde blev der, i 2008, udgravet en bebyggelse fra middelalderen/renæssancen på fire huse. Udgravningen på Jonstrup Kirkegård er med til at afdække Jonstrups forhistorie.

Rundvisningen vil starte kl. 11 ved skurvognen opstillet ved Jonstrupvangvej 90, 3500 Værløse.

Billede: Ornamenteret bæltespænde, som dukkede op ved museets undersøgelser. Spændet er dateret middelalderen. Museum Nordsjælland.

Kontakt: Esben Aarsleff, eaa@museumns.dk eller Niels Jakob Frølich, nfr@museumns.dk

Læs mere

Guidet tur: Årets St. Bededagsvandring. Farum Midtpunkt – 50 år

Torsdag d. 25 april 2024

Tur rundt i Farum Midtpunkt guidet af Bjarne Zetterström og John Ehrbahn, der begge har været med fra starten for 50 år siden, da FM blev bygget. Efterfølgende kaffe og varme hveder i teater/mødesalen i Stien på Bifrostvej.

Pris: 75 kr. Tilmelding til Alice på mail: svendsen.alice@gmail.com senest d. 18. april. Betaling skal ske på: reg.nr.: 9570, kontonr.: 12394349 eller MobilePay 789127. Husk at skrive navn og mailadresse.

Der kan deltage 60 personer. Medlemmer har fortrinsret. Andre interesserede kan blive skrevet på venteliste og vil få besked efter d. 18. april.

Tid: Torsdag den 25. april kl. 18.00.
Sted: Ejendomskontoret, Paltholmterrasserne 15.
Arrangør: Farum Lokalhistoriske Forening.

Læs mere

Bedstes gamle sanglege

Søndag d. 28 april 2024

Børn og bedsteforældre inviteres til legedag på Mosegaarden med musik, sanglege, varm kakao og sjov på tværs af generationerne. Mere information følger. Hold øje med museets facebookside og hjemmeside.

Læs mere

Foredrag: Møllerne i Jonstrup

Søndag d. 5 maj 2024

Per Lotz’ velbesøgte møllefortælling fra 2022 gentages. Han fortæller her med kort og billeder om Jonstrup Vandmølles lange historie, om Mølledammen og Møllemosen og om vindmøllen. Takket være vandmøllen kom klædefabrikken til Jonstrup i 1770’erne og seminariet i 1809, mens vindmøllen bl.a. kendes fra ca. 1850 og frem. Bagefter besøger vi på en kort tur sammen stederne for både vandmøllen og vindmøllen.

Tid: Søndag den 5. maj kl. 14-16
Sted: Jonstrup gl. Seminariums øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, Jonstrup.
Arrangør: Jonstrupsamlingens venner.

Læs mere

Rydning af oldtidsminde

Mandag d. 6 maj 2024

Kend din egn. Traditionen tro har Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Naturstyrelsen og Værløse Naurgruppe, invitereret alle interesserede til en forårsaften i skoven, med det formål at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker. Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger, se mere om stedet vi skal rydde, på hjemmesiden www.vaerloesehistorie.dk.

Tid: Mandag den 6. maj kl. 18.30
Sted: Mosegaarden, hvorfra vi kører sammen.
Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Foreningens forårstur – vandring i Store Hareskov

Søndag d. 12 maj 2024

Kom med på foreningens forårstur, hvor vi går på vandring i Store Hareskov.

Tid: Søndag den 12. maj kl. 13-16
Sted: Mosegaarden, hvorfra vi kører til et samlingssted i skoven i egne biller eller i fællesskab.
Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Foredrag: Seminaristliv på Jonstrup

Søndag d. 2 juni 2024

Repræsentanter fra frivilliggruppen viser rundt ude og inde og fortæller om seminaristernes kostskoleliv i hverdag og fest, om skift fra sovesale til 2-3 personers værelse, om særlige begivenheder som indførelse af el og vand og om situationen under 2. verdenskrig.

Tid: Søndag den 5. maj kl. 14-16
Sted: Jonstrup gl. Seminariums øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, Jonstrup.
Arrangør: Jonstrupsamlingens venner.

Læs mere

Grundlovsfest

Onsdag d. 5 juni 2024

Grundlovsfest – sang, grundlovstale samt musik ved Værløse Folkemusikanter. Det vil være muligt at købe kaffe med kage, øl, vand og vin. Læs mere om dagen på hjemmesiden www.vaerloesehistorie.dk.

Tid: Onsdag den 5. juni kl. 13-16
Sted: Mosegaarden, hvorfra vi kører til et samlingssted i skoven i egne biller eller i fællesskab.
Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Læs mere

Traditionsrige Skt. Hans Aften

Søndag d. 23 juni 2024

Farum Lokalhistoriske Forening arrangerer i samarbejde med Det danske Spejderkorps i Farum en aften i Skt. Hans’ tegn. Fra kl. 20.00 er det muligt at lave snobrød og købe øl og vand. Skt. Hans-bålet tændes senere, og som sædvanlig er der båltale.

Sted: Bålpladsen v. Farum Sø neden for Skulpturparken og for enden af Farumgårds Allé.
Arrangør: Farum Lokalhistoriske Forening.

Læs mere