Flyvestationen

Området for den tidligere Flyvestation Værløse byder på et væld af historiske spor og oplevelser, bl.a. fra besættelsestiden og Den Kolde Krig. Furesø Museer formidler områdets historie til besøgende i alle aldre i form af skoleforløb og særarrangementer som den årlige Store Flyvedag og PICNIC-festivalen.

Flyvestation Værløse er en del af Furesø Museers museale ansvarsområde. Selvom Furesø Museer har stort kendskab til flyvestationens historie, er vi altid nysgerrige efter at udvide vores viden, og vi vil derfor altid gerne høre fra folk, der kender og udforsker området. Nedenfor er opridset de retningslinjer,  der gælder vedrørende fund og gravninger på Flyvestationen.

 

Retningslinjer og procedure

  • Privatpersoner eller virksomheder bør som udgangspunkt ikke grave/ eftersøge/ fjerne historiske fund og dermed mulige museumsgenstande fra området.
  • Personer, der har interesse i at grave/eftersøge fund, skal som det første henvende sig til museet. Såfremt museets faglige vurdering tilsiger det, kan museet i særlige tilfælde vælge at indgå i  samarbejde om en gravning/eftersøgning. I sådanne tilfælde udsteder museet en samarbejdserklæring. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at grave eller anvende metaldetektorer på Naturstyrelsens arealer uden en forudgående tilladelse. En samarbejdserklæring skal forelægges Naturstyrelsen for evt. gravetilladelse på styrelsens område. Fund tilfalder museet, såfremt de efter en faglig vurdering bør indgå i museets samlinger og bevares for eftertiden.
  • Gør privatpersoner eller virksomheder fund eller har kendskab til mulige fund fra tiden mellem år 1660 og helt frem til vores tid, skal de kontakte museet. Er der tale om arkæologiske fund kontaktes museets samarbejdspartner, Museum Nordsjælland.
  • Personer, der ligger inde med oplysninger om mulige fund/gravninger, skal oplyse dette til museet, som herefter kan foretage besigtigelse i området.
  • Personer, der har gjort fund i området, skal henvende sig til museet, der kan foretage en faglig vurdering af, om fundet har historisk betydning, der gør, at det bør bevares for eftertiden og således indgå i museets samlinger.