Ny lille særudstilling på Mosegården om ”Værløseskolen”

I første halvdel af 1900-tallet havde man i Værløse den såkaldte Værløseskole, som bestod af tre billedkunstnere: Edvard Sarvig, Hans Knudsen og Rudolf Jacobsen. Hans Knudsen, som var den ældste af de tre, regnes for gruppens grundlægger. De tre kunstnere udsprang af miljøet på Charlottenborg, var alle bosat sig på værløsegenen og inspirationen til malerierne blev fundet i naturen og menneskene på egnen. Motiver, der alle var tilstede i rigt omfang.

Fælles for Sarvig, Knudsen og Jacobsen var den naturalistiske stil – særligt inspireret af L.A. Ring – med et strøg af impressionisme. Malierne forfaldt ikke til nostalgi og romantisering, men indeholdt alligevel en stor følsomhed og nuancerigdom.

Det kunne fra tid til anden ske, at en af dem kom i bekneb med at betale en regning til kommunen.  At være kunstmaler var næsten altid ensbetydende med meget svingende indtægter. Problemet blev ofte elegant løst med et maleri til et af de kommunale kontorer. Det var ikke et dårligt bytte for kommunen og i dag kan vi glæde os over de gode kunsterhvervelser, det blev til. Flere af dem er nu udstillet på Mosegården.