Indsamlingspolitik for Furesø Museer

Immigrantmuseet er en del af Furesø Museer, som virker for sikringen af Danmarks kulturarv og belyser forandring, variationer og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra 1660 til nu. Furesø Museer består af to afdelinger:

  1. Et lokalhistorisk museum, som dækker Furesø Kommunes lokale historie.
  2. Immigrantmuseet, der dækker indvandringens kulturhistorie fra de seneste 500 år.

Furesø Museers indsamlingspolitik tager afsæt i og følger Museumslovens og Slots- og Kulturstyrelsens til enhver tid gældende regler og retningslinjer for indsamling på statsanerkendte kulturhistoriske museer og foretages desuden i henhold til ICOMs etiske regler.

Furesø Museers samlinger omfatter både genstande, arkivalsk materiale, fotos samt digitale og analoge medier.

Det tilstræbes, at indsamlingen i størst mulig omfang foretages aktivt og restriktivt, således at den understøtter museets emnefelter og undersøgelses/forskningsstrategi.

Passiv indsamling foretages kun efter grundige faglige vurderinger af museets inspektører, og det betyder, at kun materiale, som udbygger og supplerer museets eksisterende samlinger og undersøgelser, indsamles.

Furesø Museer samarbejder med de øvrige museer inden for ansvarsområde. Hvis der iværksættes elle deltages i projekter på tværs af kommunegrænser, sker dette efter aftale med relevante museer.

 

Indsamlingspolitik for lokalmuseet

Furesø Museers lokalhistoriske samling, hvis ældste dele blev indsamlet i 1952, belyser lokalsamfundets historie som landsbysamfund. Genstandssamlingen støttes af en arkivalsk samling bestående af dokumenter og fotomateriale. Bl.a. råder museet over mere end 60.000 lokalhistoriske fotografier.

I indsamlingen lægges der vægt på at indlemme genstande, der er centrale for museets arbejdsområde og de konkrete dokumentations- og forskningsprojekter, som museet arbejder med. Der tilstræbes, at genstandene bredt dækker museets arbejdsområder, og at nye genstande supplerer museets samling. Overordnet modtages genstande fra lokaleområdet, hvis:

  • Genstanden har opgav i lokalområdet dvs. er fremstillet eller har været brugt inden for museets område
  • Genstandens ejer eller tidligere giver har været knyttet til lokalområdet
  • Genstanden knytter sig til specifikke undersøgelsesområder, som museet iværksætter

Frem mod 2030 vil museets indsamling være knyttet til projektet Vores historie, der udvikler en ny permanent udstilling til lokalmuseet.