Furesø Bevaring

 

Ejer du et bevaringsværdigt hus, og går du med tanker om at restaurere? Så kan Furesø Bevaring måske være dig behjælpelig med et rentefrit lån til restaureringen.

Furesø Bevaring har til formål at støtte bevaringen og gendannelsen af ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi via korrekt restaurering.

Furesø Bevaring – tidligere Farum Bevaringsfond – blev i sin tid stiftet på initiativ af Det Gamle Farums Venner, nu Furesø By og Land. Igennem årene har foreningen støttet flere restaureringsprojekter i kommunen og får fra 2013 – 2016 et årligt tilskud på 100.000 kr. fra Furesø Kommune. Via midlerne giver Furesø Bevaring økonomisk støtte til bygningsarbejde på privat, bevaringsværdig bebyggelse.

Hvis du ønsker, at dit restaureringsprojekt skal komme i betragtning til støtte fra Furesø Bevaring, kan du udfylde et ansøgningsskema og sende det til:

Furesø Museer,
Stavnsholtvej 3,
3520 Farum.

Du finder vedtægterne med kravsbeskrivelse og ansøgningsskema nedenfor.

Hent kravsbeskrivelse
Hent ansøgningsskema