Læsesalen

I Farum Kulturhus finder du arkivets læsesal, som er åben for alle. Her kan du se arkivalier du har bestilt til gennemsyn via Arkiv.dk

Det praktiske
Overtøj, tasker og andet, som ikke må medtages på læsesalen, skal efterlades på arkivarens kontor. For at sikre arkivets samlinger for eftertiden er der regler for, hvad du må medbringe på læsesalen, og hvordan du skal behandle det arkivmateriale, du arbejder med.

Regler på læsesalen
For at sikre, at arkivmateriale bevares for eftertiden, er der en række regler, du skal følge på læsesalen. På samme tid tager du også hensyn til de andre besøgende. Mobiltelefoner er velkomne, men skal være på lydløs.

Det må du have med på læsesalen

 • Bærbar computer uden taske
 • Notater
 • Papir og blyant/kuglepenne
 • Digitalkamera
 • Gennemsigtig plasticpose til det, du medbringer på læsesalen
 • Du må ikke medbringe
 • Mad, drikkevarer, frugt og slik
 • Alle former for tasker eller bæreposer, der ikke er gennemsigtige

Det du ikke må have med på læsesalen kan opbevares på arkivarens kontor

Pas på arkivalierne
Arkivalier er unikke dokumenter, der ikke kan erstattes, hvis de beskadiges. Derfor skal de behandles med stor forsigtighed.
Nedenstående regler er lavet for at forhindre, at arkivalierne tager skade ved brug:

 • Benyt aldrig arkivalierne som skriveunderlag
 • Læg aldrig opslåede protokoller oven på hinanden
 • Der må kun være én pakke eller protokol på bordet ad gangen
 • Åbn aldrig mere end en pakke ad gangen
 • Fjern aldrig noget fra pakkerne
 • Undlad at ændre arkivaliernes rækkefølge i pakkerne
 • Fugt ikke fingrene under arbejdet
 • Sæt aldrig streger eller mærker i arkivalierne
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra læsesalen

Faste lukkedage på læsesalen:

 • Onsdag og fredag
 • Alle helligdage, 1. maj og 5. juni (Grundlovsdag)
 • 23. december og mellem jul og nytår.
 • Sommerlukket hele juli måned.

Skriv til vores arkivar Cecilie Brøndum Rosenblad på cbr5@furesoe.dk og aftal, hvornår du ønsker at komme på læsesalen.