Takster for ydelser

Arkivundersøgelser:

Arkivet foretager kun slægtshistoriske undersøgelser for offentlige myndigheder og advokater, ikke for private. Ønsker du som privatperson at bestille en undersøgelse, henviser vi til private slægtsforskere.

745 kr. pr. påbegyndt time.
Efter første time faktureres pr. påbegyndte ½ time.
+ 25 kr. pr. ekspedition
+ evt. porto
Alle priser er inkl. moms.
Prisen er gældende til 1. januar 2021.

Bestilling af arkivundersøgelser for myndigheder og advokater

For at sikre det bedste resultat er det vigtigt, at forespørgslen ledsages af så mange oplysninger som muligt om den person, undersøgelsen drejer sig om.
Ved bestilling af en undersøgelse skal der samtidig oplyses navn, adresse og CVR-nummer.
Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i arkivets eget arkivmateriale.

Om arkivundersøgelsens begrænsninger

Undersøgelserne baserer sig oftest på arkivets samling af folkeregisterkort, der strækker sig til 1968, hvor CPR registret blev indført.
Kontakt derfor Folkeregisteret, hvis det drejer sig om personer, der er døde efter 1968.
Vi har heller ikke mulighed for at be- eller afkræfte, om en afdød har efterladt sig børn eller søskende

Genudstedelse af eksamensbevis:

Marie Kruses Skole: 250 kr. (Prisen er fastsat af Marie Kruses Skole)
Øvrige skoler: 150 kr.

Skanninger:

Skanning af  billede 100 kr. pr. billede
Arkivet skanner op til tre negativer gratis. Skanning af flere negativer faktureres med arkivets normale timepris på 745 kr. pr. påbegyndt time

Arkivet skanner ikke:

  • Indbundne materialer
  • Løse dokumenter
  • Aviser

Du kan i stedet affotografere materialet, hvis du ikke benytter blitz eller håndskanner