Stadsarkivet

Stadsarkivet i Furesø Kommune rummer arkivalier fra både Farum og Værløse. Stadsarkivet indsamler og opbevarer dokumenter, journalsager, plantegninger, elektroniske arkivalier, fotos mm., der alt sammen fortæller om den historiske udvikling i Furesø Kommune. Stadsarkivet sikrer bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentligt administrativ eller juridisk virkning for kommunen og for den enkelte borger, virksomhed, institution, bygning eller matrikel.

Vi betjener forvaltningen i det omfang, de har behov for at se ældre sager, og vi stiller tilgængeligt materiale til rådighed for forskere, kommunens borgere og andre interesserede på arkivets læsesal, som har til huse i kulturhuset på Stavnsholtvej 3 i Farum.

For at sikre en hurtig vej til arkivalierne skal vi have oplysninger i form af relevant journalnummer, evt. sammen med personnummer og matrikelnummer e. lign.